IDROTT FÖR ALLA

Idrottforalla

Idrott För Alla är Ramlösa Södra FF sektion för personer med funktionshinder. 

idh

Här finns inga prestationskav som ställer någon utanför. Vår filosofi är att utgå från individens förutsättningar och förmåga där det mesta byggs på lek och att ha roligt tillsammans.

vimeo
linkedin
insta