Lite mer !

mih-

Hur kan vi  göra så att  Marknadsföreningen står ut lite mer än andra föreningar, hur kan vi visa att med Marknadsföreningen får vi lite mer kunskap, lite mer möten och har lite mer trevligt.